Bij het snijden van staal kunnen slakken ontstaan, dit zijn ophopingen van gesmolten staal aan de randen van het product. Deze slakken kunnen na verschillende bewerkingsmethodes zoals plasmasnijden en autogeen snijden achter blijven op de producten wat een ongewenst resultaat geeft. Deze snijmethodes worden meestal toegepast bij het snijden van dikkere staalplaten. Een aantal factoren zijn van invloed zijn op de slakvorming. De meeste daarvan hebben te maken met het materiaal zelf. Hierbij kan het gaan om materiaaltemperatuur, oppervlakte-eigenschappen als een dikke walshuid of roest en materiaalsamenstelling. Zo zal er bijvoorbeeld bij legeringen met veel koolstof meer slakvorming optreden.

 

Slakken worden in de praktijk vaak met een hamer van het product afgebikt. Om deze slakken machinaal te verwijderen is een speciale aanpak nodig en die kan met de ontbraammachines van Q-Fin gerealiseerd kan worden. Door de plaatsing van speciale slakkenmepper borstels op de F600 of F1200 met magneetondersteuning verwijdert u deze slakken makkelijk en snel.